DanishVigtigt:

Alle sikkerhedsforskrifter i denne dokumentation begynder med et tal. Dette tal bruges som krydshenvisning fra en engelsk sikkerhedsforskrift mrket CAUTION (Pas på!) eller DANGER (Fare!) til de oversatte forskrifter, der findes i dokumentet Safety Information.

Hvis f.eks. en sikkerhedsforskrift mrket Pas på! begynder med tallet 1, er denne forskrift en oversttelse af den engelske forskrift nummer 1 i Safety Information.

Ls alle sikkerhedsforskrifter mrket Pas på! og Fare! i dette dokument, før du udfører instruktionerne. Ls også eventuelle ekstra sikkerhedsforskrifter, der følger med serveren eller evt. ekstraudstyr, før du installerer udstyret.

Forskrift 1Fare!

Elektrisk strøm fra telefon-, kommunikations- og netledninger er livsfarlig.

Gør følgende for at undgå elektrisk stød:
 • Tilslut eller afmontér ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke produktet i tordenvejr.
 • Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.
 • Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.
 • Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler.
 • Tnd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand eller vand- eller bygningsskader.
 • Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netvrk og modemer, inden du åbner enhedernes dksler.
 • Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dksler.
Ved montering: Ved afmontering:
 1. Sluk for alt udstyr.
 2. Tilslut alle kabler til udstyret.
 3. Tilslut signalkablerne.
 4. St netledningerne i stikkontakterne.
 5. Tnd.
 1. Sluk for alt udstyr.
 2. Tag først netledningerne ud af stikkontakterne.
 3. Tag signalkablerne ud.
 4. Afmontér alle kabler fra udstyret.


Forskrift 3Pas på!: Bemrk følgende, når der er installeret laserprodukter, f.eks. cd- eller dvd-drev, lyslederenheder eller sendere:
 • Dkslerne må ikke fjernes. Fjernelse af laserprodukternes dksler kan resultere i alvorlig strålingsfare. Der er ingen dele, der kan udskiftes eller repareres.
 • Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare.


Fare!

Visse laserprodukter indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Vr opmrksom på følgende: Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling: Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling.

Forskrift 4

18 kg 32 kg 55 kg

Pas på!: Følg sikkerhedsforskrifterne ved løft af enheden.

Forskrift 5Pas på!: Strømmen til enheden afbrydes ikke ved at trykke på afbryderen på enheden eller afbryderen på strømforsyningsenheden. Der er muligvis tilsluttet mere end én netledning. Kontrollér, at alle netledninger er taget ud af stikkontakterne for at fjerne al strøm fra enheden.Forskrift 6Pas på!: Hvis du monterer en fastgørelsesclips over den ende af netledningen, der er sluttet til enheden, skal du slutte den anden ende af netledningen til en stikkontakt, der er let at få adgang til.

Forskrift 7Pas på!: Hvis enheden har låger, skal du afmontere eller fastgøre lågerne, før du flytter eller løfter enheden, for at undgå personskade. Lågerne kan ikke bre enhedens vgt.

Forskrift 8Pas på!: Fjern aldrig dkslet på en strømforsyningsenhed eller nogen anden del, hvor følgende mrkat sidder på.

Der er farlig spnding, strøm og energiniveauer i enhver komponent, hvor denne mrkat sidder på. Disse komponenter indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele.

Forskrift 9Pas på!: Undgå personskade: Tag kablerne til ventilatoren, der kan afmonteres, mens enheden kører, ud, før du fjerner ventilatoren fra enheden.

Forskrift 10Pas på!: Anbring ikke genstande, der vejer mere end 82 kg, oven på enheder, der er monteret i rack.


>82 kg

Forskrift 11Pas på!: Følgende mrkat angiver, at du skal vre opmrksom på skarpe kanter, hjørner eller sammenføjninger.

Forskrift 12Pas på!: Følgende mrkat angiver, at du skal vre opmrksom på en varm overflade.

Forskrift 13Fare!

Ved overbelastning af et kredsløb kan der under visse omstndigheder vre fare for brand eller elektrisk stød. Sørg for, at belastningen af det elektriske system ikke overstiger sikkerhedskravene til kredsløbet. Der er flere oplysninger om specifikationer vedrørende strøm i de vejledninger, der leveres sammen med udstyret.

Forskrift 14Pas på!: Der kan vre farlig spnding og strøm og farlige energiniveauer i komponenten. Dksler med følgende mrkat må kun fjernes af en uddannet servicetekniker.

Forskrift 15Pas på!: Kontrollér, at racket er korrekt sikret, så det ikke vipper, når serverenheden trkkes ud.

Forskrift 16Pas på!: Effekten fra kort i tilbehør eller ekstraudstyr kan overstige grnsevrdierne for Klasse 2 eller for den begrnsede strømforsyning. Kortene skal installeres med korrekte forbindelseskabler i henhold til de gldende regler.

Forskrift 17Pas på!: Følgende mrkat angiver, at visse dele i nrheden er bevgelige.

Forskrift 18Pas på!: Undgå elektrisk stød:
 • Udstyret skal installeres af teknisk uddannet personale i et lokale med begrnset adgang i henhold til NEC og IEC 60950, Third Edition, The Standard for Safety of Information Technology Equipment.
 • Slut udstyret til en pålidelig, jordet sikkerhedsspndingskilde. En sikkerhedsspndingskilde er et sekundrt kredsløb, der er designet sådan, at normal drift eller enkeltfejlsforhold ikke får spndingen til at overstige et bestemt sikkerhedsniveau (60 V direkte spnding).
 • Kredsløbets overspndingssikring skal vre på mindst 5 A og maksimalt 15 A.
 • Brug kun en AWG-ledning (American Wire Gauge) eller en 2,5 mm2-kobberledning. Ledningen må ikke vre lngere end 3 meter.
 • Terminalskruen spndes med et moment på 1,4 newton-meter.
 • Montér en godkendt afbryder på kredsløbet.

Forskrift 19Pas på!: Strømmen til enheden afbrydes ikke ved at trykke på afbryderen på enheden. Der er muligvis tilsluttet mere end én netledning. Kontrollér, at alle netledninger er taget ud af stikkontakterne for at fjerne al strøm fra enheden.Forskrift 20Pas på!: Undgå at komme til skade: Reducér enhedens vgt ved at afmontere alle blade-servere, før du løfter enheden.

Forskrift 21Pas på!: Der er farlig spnding, når blade-serveren er tilsluttet strømkilden. Fjern altid dkslet, før du installerer blade-serveren.

Forskrift 22Pas på!: Undgå elektrisk stød:
 • Udstyret skal installeres af teknisk uddannet personale i et lokale med begrnset adgang i henhold til NEC og IEC 60950, Third Edition, The Standard for Safety of Information Technology Equipment.
 • Slut udstyret til en pålidelig, jordet sikkerhedsspndingskilde. En sikkerhedsspndingskilde er et sekundrt kredsløb, der er designet sådan, at normal drift eller enkeltfejlsforhold ikke får spndingen til at overstige et bestemt sikkerhedsniveau (60 V direkte spnding).
 • Kredsløbets overspndingssikring skal vre på mindst 13 A og maksimalt 15 A.
 • Brug kun en AWG-ledning (American Wire Gauge) eller en 1,3 mm2-kobberledning. Ledningen må ikke vre lngere end 3 meter.
 • Terminalskruen spndes med et moment på 1,4 newton-meter.
 • Montér en godkendt afbryder på kredsløbet.

Forskrift 23Pas på!: Anbring ikke genstande, der vejer mere end 50 kg, oven på enheder, der er monteret i rack.


>50 kg

Forskrift 24Pas på!: Undgå elektrisk stød:
 • Udstyret skal installeres af teknisk uddannet personale i et lokale med begrnset adgang i henhold til NEC og IEC 60950, Third Edition, The Standard for Safety of Information Technology Equipment.
 • Slut udstyret til en pålidelig, jordet sikkerhedsspndingskilde. En sikkerhedsspndingskilde er et sekundrt kredsløb, der er designet sådan, at normal drift eller enkeltfejlsforhold ikke får spndingen til at overstige et bestemt sikkerhedsniveau (60 V direkte spnding).
 • Kredsløbets overspndingssikring skal vre på mindst 12 A og maksimalt 15 A.
 • Brug kun en AWG-ledning (American Wire Gauge) eller en 2,5 mm2-kobberledning. Ledningen må ikke vre lngere end 3 meter.
 • Terminalskruen spndes med et moment på 1,4 newton-meter.
 • Montér en godkendt afbryder på kredsløbet.

Forskrift 25Pas på! Produktet indeholder et klasse 1M-laserprodukt. Benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen.

Danger noticesCaution noticesRack safety statements

Forskrift 1PAS P!:Både ved konstruktion og design af racket er der lagt vgt på sikkerheden. Det er med til at sørge for, at det er sikkert for operatøren og serviceteknikeren at håndtere slutproduktet under normale forhold og i forbindelse med forkert brug, der kan forudsiges.

Forskrift 2FARE!
 • Snk støttefødderne på racket.
 • Montér altid støtterammer på racket.
 • Installér altid først servere og ekstraudstyr fra bunden og opefter i racket.
 • Installér altid det tungeste udstyr i bunden af racket.

Forskrift 3FARE!
 • Trk ikke mere end en udtrksenhed ud ad gangen.
 • Enheder, der monteres på skinner, må højst veje 80 kg. Montér ikke enheder, der vejer mere end dette, på skinner.

Forskrift 4FARE!
Elektrisk strøm fra telefon-, kommunikations- og netledninger er livsfarlig. Gør følgende for at undgå elektrisk stød:
 • Tilslut eller afmontér ikke kommunikations- eller teleporte, tilslutningsstik eller netledninger i tordenvejr.
 • Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.
 • Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.
 • Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler.
 • Tnd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand eller vand- eller bygningsskader.
 • Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netvrk og modemer, inden du åbner enhedernes dksler.
 • Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dksler.
Ved montering: Ved afmontering:
 1. Sluk for alt udstyr.
 2. Tilslut alle kabler til udstyret.
 3. Tilslut signalkablerne.
 4. St netledningerne i stikkontakterne.
 5. Tnd.
 1. Sluk for alt udstyr.
 2. Tag først netledningerne ud af stikkontakterne.
 3. Tag signalkablerne ud.
 4. Afmontér alle kabler fra udstyret.

Forskrift 5

18 kg 32 kg 55 kg

PAS P!:Følg sikkerhedsforskrifterne ved løft af enheden.

Forskrift 6PAS P!:Anbring ikke genstande oven på enheder, der er monteret i rack, medmindre enheden er designet til dette formål.

Forskrift 7PAS P!:Strømmen til enheden afbrydes ikke ved at trykke på afbryderen på enheden eller afbryderen på strømforsyningsenheden. Der er muligvis tilsluttet mere end én netledning. Kontrollér, at alle netledninger er taget ud af stikkontakterne for at fjerne al strøm fra enheden.Forskrift 8FARE!
 • St netledninger fra enheder i racket i stikkontakter, der er placeret i nrheden af racket og let tilgngelige.
 • Der kan vre mere end en netledning til hvert rack. Kontrollér, at alle rackets netledninger er taget ud, før du udfører service på enheder i racket.
 • Montér en nødafbryder, hvis der er installeret mere end en strømforsyningsenhed eller UPS-enhed (Uninterruptible Power Supply) i det samme rack.
 • Slut alle enhederne i et rack til de strømforsyningsenheder, der er installeret i det samme rack. Slut ikke en netledning fra en enhed i et rack til en strømforsyningsenhed i et andet rack.

Forskrift 9FARE!
Ved overbelastning af et kredsløb kan der under visse omstndigheder vre fare for brand eller elektrisk stød. Sørg for, at belastningen af det elektriske system ikke overstiger sikkerhedskravene til kredsløbet. Der er flere oplysninger om specifikationer vedrørende strøm i de vejledninger, der leveres sammen med udstyret.

Forskrift 10PAS P!: Fjern komponenterne fra Enterprise-rackets øverste dele, inden racket flyttes. Det øger rackets stabilitet. Følg disse generelle retningslinier, når du flytter et rack med indhold inden for et lokale eller en bygning:
 • Formindsk rackets vgt sådan: Fjern enheder fra racket. Begynd med enhederne øverst i racket. Placér, hvis det er muligt, enheder i racket på samme måde, som da du modtog racket. Hvis du ikke kender konfigurationen, skal du gøre følgende:
  • Fjern alle enheder i 32U-positionen og derover.
  • Installér altid det tungeste udstyr i bunden af racket.
  • Sørg for, at der ikke er nogen tomme U-niveauer under 32U-niveauet i racket.
 • Hvis racket er en del af en rkke rack, skal du afmontere det fra det samlede rack.
 • Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer på den vej, racket skal flyttes.
 • Kontrollér, at der ikke er steder undervejs, hvor racket vil vre for tungt, f.eks. i en elevator. Der er oplysninger om den samlede vgt af racket i den dokumentation, der følger med.
 • Kontrollér, at døråbningerne er mindst 76 cm brede og 203 cm høje.
 • Sørg for, at alle enheder, hylder, skuffer, låger og kabler er sikrede.
 • Kontrollér, at de fire støttefødder er løftet til den højeste position.
 • Kontrollér, at støtterammerne er afmonteret.
 • Kør ikke racket ned eller op ad en rampe, der skråner mere end 10 grader.
 • Gør følgende, når racket er placeret det nye sted:
  • Snk de fire støttefødder.
  • Montér støtterammerne på racket.
  • Hvis du har afmonteret enheder fra racket, skal de sttes på plads igen. Begynd nedefra.
Ved flytning over lngere afstande skal enhederne i racket placeres på samme måde, som da du modtog racket. Pak racket i den originale emballage eller tilsvarende. Snk støttefødderne, så styrehjulene ikke hviler på pallen. Fastgør racket til pallen.

Forskrift 11PAS P!: Fjern komponenterne fra rackets øverste dele, inden racket flyttes. Det øger rackets stabilitet. Følg disse generelle retningslinier, når du flytter et rack med indhold inden for et lokale eller en bygning:
 • Formindsk rackets vgt sådan: Fjern enheder fra racket. Begynd med enhederne øverst i racket. Placér, hvis det er muligt, enheder i racket på samme måde, som da du modtog racket. Hvis du ikke kender konfigurationen, skal du gøre følgende:
  • Fjern alle enheder i 22U-positionen og derover.
  • Installér altid det tungeste udstyr i bunden af racket.
  • Sørg for, at der ikke er nogen tomme U-niveauer under 22U-niveauet i racket.
 • Hvis racket er en del af en rkke rack, skal du afmontere det fra det samlede rack.
 • Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer på den vej, racket skal flyttes.
 • Kontrollér, at der ikke er steder undervejs, hvor racket vil vre for tungt, f.eks. i en elevator. Der er oplysninger om den samlede vgt af racket i den dokumentation, der følger med.
 • Kontrollér, at døråbningerne er mindst 76 cm brede og 208 cm høje.
 • Sørg for, at alle enheder, hylder, skuffer, låger og kabler er sikrede.
 • Kontrollér, at de fire støttefødder er løftet til den højeste position.
 • Kontrollér, at støtterammerne er afmonteret.
 • Kør ikke racket ned eller op ad en rampe, der skråner mere end 10 grader.
 • Gør følgende, når racket er placeret det nye sted:
  • Snk de fire støttefødder.
  • Montér støtterammerne på racket.
  • Hvis du har afmonteret enheder fra racket, skal de sttes på plads igen. Begynd nedefra.
Ved flytning over lngere afstande skal enhederne i racket placeres på samme måde, som da du modtog racket. Pak racket i den originale emballage eller tilsvarende. Snk støttefødderne, så styrehjulene ikke hviler på pallen. Fastgør racket til pallen.